Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

niewiastadzielna

March 19 2015

niewiastadzielna
Play fullscreen
Jest moc.
niewiastadzielna

Wspominanie Józefa czyli chrześcijaństwo to jazda bez trzymanki.


Od lat nie potrafię pogodzić się z tym, że z Józefa robi się katolicką ciamajdę. Do tego starą. Jak powiedzieć dzisiejszemu człowiekowi, że był to człowiek cichy, pokorny i sprawiedliwy. Jak dziś opisać Józefa?

Reposted byrybasferyczna rybasferyczna

February 23 2015

niewiastadzielna
6493 f75a 500
Ron Hicks, "Stollen Kiss"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaathlin athlin

February 17 2015

niewiastadzielna
7644 d1e0
Je suis Copte.
Reposted bygrubyjabolmaxrybasferycznaWpiwnicyUdziadka

February 16 2015

niewiastadzielna
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viamojenastroje mojenastroje

February 11 2015

niewiastadzielna
2130 2eb4 500
Reposted bydziubekmala-szelmaMsChocolateweselefigaraWpiwnicyUdziadka
niewiastadzielna
9944 d252 500
true!
Reposted fromsupernena supernena viamala-szelma mala-szelma

February 01 2015

niewiastadzielna
4973 2f9e 500
Reposted fromlordmichal lordmichal viamala-szelma mala-szelma

January 26 2015

niewiastadzielna
Play fullscreen
Reposted byjuhasowaMissTakewhoeveralicjaktoraniewrocilazkrainyczarowana25likecrazycrazycrazyprzytulankianikroku

January 23 2015

Najważniejszą dziedziną, w której człowiek może coś dać człowiekowi, nie jest sfera rzeczy materialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden człowiek drugiemu? Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. Nie musi to oczywiście oznaczać, że poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że daje mu to, co jest w nim żywe; daje swoją radość, swoje zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor i swój smutek. W ten sposób, dając swoje życie, wzbogaca drugiego człowieka, wzmaga poczucie jego istnienia, wzmagając zarazem poczucie własnego istnienia. Nie daje po to, aby otrzymać; dawanie samo w sobie jest doskonałą radością.
— Erich Fromm, “O sztuce miłości”
Reposted fromkonrad konrad viashillenya shillenya

January 21 2015

niewiastadzielna
8201 3f22 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viaunsteadyshy unsteadyshy

January 20 2015

niewiastadzielna
Play fullscreen
Tyle, ile chcę
Tyle właśnie mam
Wcale nie zazdroszczę
Bo nie mam takich potrzeb
Nie potrzebuje więcej 
Niż podpowiada mi serce
Reposted byunsteadyshyclerii

January 19 2015

niewiastadzielna
Play fullscreen
Od miłości do własnego komfortu
Od strachu przed nieposiadaniem niczego
Od życia według namiętności tego świata
Wybaw mnie, Panie

Od potrzeby bycia zrozumianą
Od potrzeby bycia akceptowaną
Od strachu przed samotnością
Wybaw mnie, Panie

Od strachu przed służbą drugiemu
Od strachu przed śmiercią i próbą
Od strachu przed pokorą
Wybaw mnie, Panie

Niczego mi nie brak,
Niczego mi nie brak,
Gdy kosztuję Twej dobroci, Panie.
Reposted byrybasferycznageraltpliszkalattemacchiatoWpiwnicyUdziadkaanikrokukudibanitka12czerwcarybasferycznawikspelnaradosci
niewiastadzielna
1252 e316 500
Trey Ratcliff, New Zealand
niewiastadzielna
2752 6c58 500
Reposted fromrol rol viasaphirka saphirka

December 03 2014

niewiastadzielna
0442 9ee7 500
Reposted byrybasferycznaasiek1231arnikpeoplehelpthepeopleraspberry-cloudreloveutionanomaliamala-szelmaeatglitterrpierdolonygingerredheadgeraltwerandaagabryniaatramentovva

November 15 2014

November 05 2014

niewiastadzielna
Reposted byrybasferycznajuhasowa

November 02 2014

niewiastadzielna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl