Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

niewiastadzielna

schmaletz-dla_30_latkow


tylko zwykłość jest ciekawa
tak ja to czuję
banalny standard
który fascynuje

October 09 2014

niewiastadzielna
Play fullscreen
Taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie musisz być idealna!
Taki jaki jesteś, jesteś fajny. Nie musisz być idealny!
Reposted bylordmichalLiveWellLoveMuchwerandaaoraageraltdziubekwerandaashillenyaaggapetwigsyrenka27eterniawerandaachildrenMsChocolatesambaanka

October 04 2014

niewiastadzielna
Play fullscreen
Będzie trochę jak w filmie czeskim
Nikt nic nie wie
A kogoś ktoś kocha
Reposted byfuegoenlasangreurwiskogeraltciarkaejzesyrenka27
niewiastadzielna
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.

Pozwól mi siać tam gdzie nienawiść - miłość,
gdzie krzywda - przebaczenie,
gdzie zwątpienie - wiarę,
gdzie rozpacz - nadzieję,
gdzie mrok - światło,
gdzie smutek - radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
co pociechę dawał,
nie tyle szukał zrozumienia, 
co rozumiał,
nie tyle był kochany, 
co kochał.
 
Albowiem dając - otrzymujemy,
przebaczając - zyskujemy przebaczenie,
umierając - rodzimy się do życia wiecznego.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted bygeraltshillenyaasiek1231geraltrybasferycznashillenyakazdymmymoddechemwerandaasyrenka27anikrokugarfildmagiabanitkamadamebutterflyatramentovvacudokunietutejszarudapandatellmetruthdontforgetme

October 01 2014

niewiastadzielna
0784 797b 500
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaecrivain ecrivain

September 27 2014

1042 2f7a
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viapikkumyy pikkumyy

September 22 2014

niewiastadzielna
6732 a449
Why do leaves change colour?
Reposted byreverentiaa reverentiaa

September 17 2014

niewiastadzielna
Play fullscreen
tak to piękne
nie chcieć wiele
nie nie wbiegać
zdyszanym przed szereg
niewiastadzielna
Play fullscreen
Nie wydaj mnie na pożarcie smokom
Miej na mnie oko
Od złego strzeż
A gdybym na laurach chciał spocząć
Nie pozwól się pchać w takie błoto
Spraw bym te laury miał gdzieś

Nie wydaj mnie w ręce Kaina
Od bólu się zżymam na samą myśl
A myśl ta przecież szalona
Nie daj mi skonać w jego szponach
Nie daj mi skonać, nie daj zgnić

I nie rzuć mnie w toń niespokojną
Co tak jak wojna, od niej strzeż
Szaleńców trzymaj na wodzy
I nie daj im się narodzić
Nie pozwól im narodzić się

I nie każ iść tak bez celu
Jak poszło wielu, w mroczną dal
Gdy światłość wiekuista, otoczy Cię,
spraw bym był jak kryształ,
Jak woda czysta, jak łza
Reposted frombog bog

September 13 2014

niewiastadzielna

September 12 2014

niewiastadzielna
Play fullscreen
Atlas kobiecej anatomii.

May 18 2014

niewiastadzielna
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viaune-raconteuse une-raconteuse
niewiastadzielna

April 16 2014

niewiastadzielna
0910 4067 500
Reposted bymalka malka
niewiastadzielna

March 24 2014

niewiastadzielna
8079 23bc
Reposted bywerandaapositanopanpancernyolgushsharkey96shitsuribanadonajouziouwindcombed

March 16 2014

niewiastadzielna

March 07 2014

niewiastadzielna
Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans.
— z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014
Reposted byrybasferycznapositanopliszkasyrenka27WpiwnicyUdziadkamala-szelmaMsChocolateMezamecrystallinepeoplehelpthepeopledziubekrachuneksumieniaecrivainkaszamannaahomoludenspassionatedabouthimTopolzgrlordmichalVietuspassionatedabouthimzgrmagia

March 04 2014

niewiastadzielna
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viaholdyourbreath holdyourbreath
niewiastadzielna
5458 2a91
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viadziubek dziubek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl